Målerikonservator Anna Rosenbäck

Ordinarie medlem i NKF-S - Nordiska Konservator Förbundet, Sverige och
IIC
-
International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, UK

Hem   Om oss    Kontakt

            

målerikonservering  

Restaurering och förgyllning

inramning

Webbutik 

Konstnär
Anna Rosenbäck

Konservering och restaurering av målerier på duk, kartong, masonit, MDF och träpannå

Exempel

Anna Rosenbäck är diplomerad målerikonservator, ordinarie medlem i NKF (Sverige) och IIC (UK) som har fått sin akademiska utbildning i Moskva, Ryssland.

Hon har praktiserat i Statliga Kreml Museum samt bl.a. arbetat i  Rysslands Forsknings- och Restaureringsinstitut i Moskva. 

 

Som konstnär har Anna målat i över 25 år, hennes konstnärssida hittar du här.  

Sedan 2007 arbetar Anna i familjeföretaget Agex AB (tidigare namn Svea Konst AB). 

 

I sin ateljé tar hon personligen och professionellt hand om målerier på duk, plåt, kartong, masonit, MDF samt träpannåer.
I ateljén alla restaureringsprocesser dokumenteras och fotograferas, där också utförs UV- (ultraviolett) undersökningar för att fastställa konstverkets ursprungliga skick, kondition och eventuella senare retuscher/restaureringar samt dess omfattning.

 

Annas kunder är privatpersoner, auktionsverk, företag, försäkrings- och saneringsbolag samt Svenska kyrkan. Ateljén har hög säkerhet och alla konstföremål är försäkrade.

 

Anna utför följande processer...

...inom Konservering - målet är att stabilisera måleriet, dess grund och färgskiktet för att förhindra vidareutveckling av åldersrelaterade och fysiska skador.

 

 • Förstärkning av instabilt färgskikt (bl a krackeleringar)

 • Förstärkning av svagt bärande material

 • Lagning av revor och hål

 • Upprättning av ojämn duk och tryckskador på duken

 • Omspänning av duken med ev. byte av spännram. 

 

...inom Restaurering - målet är att återföra målningen så bra som möjligt till dess original utseende med bevarande av original konstnärlig kvalité samt harmoni i bildupplevelsen.

 

 • Rengöring från smuts

 • Borttagning av missfärgad, oxiderad fernissa

 • Borttagning av inkorrekta retuscher och vanprydande lagningar av kittet och duken

 • Påfyllning med kittet vid färgbortfall

 • Retusch av färgbortfall

 • Påföring av ny fernissa.

Inför värdering och försäljning av konstverken utför Anna:

 • Konditionsrapport med fotografering

 • Ultraviolett undersökning

 • Åtgärdsprogram

I varje professionell konserverings-/restaureringsprocess är det viktigt att allt material är reversibelt och att man vid alla ingrepp tar hänsyn till det konstnärliga originalvärdet samt konsthistoriskt intressanta förändringar av måleriet. 

 

Vi utför även professionell restaurering av skadade ramar och förgyllning av träytor, läs mer här.

  

Konsultationer i våra mottagningar är kostnadsfria. Vi gör även kundbesök mot en avgift.

Välkommen in !

 

Konsttransporter som vi rekommenderar:
MTAB länk till webbsida

ArtMove länk till webbsida

Exempel på konstverken som målerikonservator Anna Rosenbäck har konserverat och restaurerat:

Urtavla - skulpterat, bemålat och förgyllt trä, 1700-tal.

Åtgärd: förstärkning av färgskikt, borttagning av gulnad fernissa och gamla retuscher, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor, påföring av ny fernissa.

Före

Efter

Oljemålning på duk, 1800-tal.

Åtgärd: borttagning av gulnad fernissa, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor, påföring av ny fernissa.

Före

Under arbete - rengöring 

Efter

Oljemålning på duk, 1800-tal.

Åtgärd: borttagning av gulnad fernissa, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor, påföring av ny fernissa.

Före

Under arbete - rengöring 

Efter

Oljemålning på duk, signerat Eugene Jansson.

Åtgärd: borttagning av gulnad fernissa, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor, påföring av ny fernissa.

Före

Före, detalj

Under arbete - rengöring 

Under arbete - rengöring 

Efter, detalj

Efter

Oljemålning på duk, 1800-tal.

Åtgärd: borttagning av gulnad fernissa, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor, påföring av ny fernissa.

Före

Under arbete med skikt rengöring 

Efter

Oljemålning på duk, signerad A. Schultzberg.

Åtgärd: borttagning av gulnad fernissa och ytsmuts, lagning av revor, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor, påföring av ny fernissa.

Före

Före (revor)

Efter (revor)

Under arbete - rengöring

Efter

Oljemålning på kartong, signerad E. Thoren.

Åtgärd: borttagning av gulnad fernissa och ytsmuts, lagning av hörn, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor, påföring av ny fernissa.

Före

Under arbete - rengöring 

Efter

Oljemålning på duk, signerad Per Ekström.

Åtgärd: lagning av reva, påfyllning med kittet, retuschering, påföring av ny fernissa.

Före

Före, skada

Efter, skada

Oljemålning på duk, 1800-tal.

Åtgärd: borttagning av ytsmuts och gulnad fernissa, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor, påföring av ny fernissa.

Före

Under arbete - rengöring 

Efter

Oljemålning på duk, 1800-tal.

Åtgärd: borttagning av smuts samt gammal, gulnad fernissa, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor, påföring av ny fernissa.

Före

Under arbete - rengöring 

Efter

Oljemålning på duk, 1800-tal.

Åtgärd: upplimning av 3 st nya spännkanaler, omspänning på ny kilram, lagning av spikhål på framsida, borttagning av gammal, gulnad fernissa, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor, påföring av ny fernissa.

Före

Efter

Oljemålning på duk, 1700-tal, porträtt av Erland Fredrik Hjärne.

Åtgärd: upplimning av spännkanaler, omspänning på nya kilram, borttagning av gammal, gulnad fernissa, borttagning av gamla retuscher, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor och påföring av ny fernissa.

Före

Under arbete - rengöring 

Efter

Oljemålning på duk, 1700-tal, porträtt av Christina Charlotta Hjärne.

Åtgärd: upplimning av spännkanaler, omspänning på nya kilram, borttagning av gammal, gulnad fernissa, borttagning av gamla retuscher, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor och påföring av ny fernissa.

Före

Under arbete - rengöring 

Efter

Oljemålning på träpannå, 1800-tal.

Åtgärd: borttagning av smuts samt gammal, gulnad fernissa, påfyllning med kittet i mistor, retuschering av mistor och slitmärken, påföring av ny fernissa.

Före

Efter

Copyright © Agex AB